امروزم ,عاشق ,عاشق امروزممن عاشق امروزم

دیروز را که نمیتوانم جان دوباره ببخشم...

دیروز رفت اما امید هست،

از دیروزم درس می گیرم تا امروزم را بسازم ...

من عاشق امروزم

امروز بهترین لباسم را میپوشم،

بهترین عطرم را میزنم

و عزیزانم را به آغوش میکشم؛

تا فرصت دارم

هر چه "دوستت دارم" نگفته دارم،

خرج میکنم...

من عاشق امروزم

چقدر کار برای امروز دارم،

باید امروزم را زندگی کنم

منبع اصلی مطلب : دلنوشته های من
برچسب ها : امروزم ,عاشق ,عاشق امروزم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : امروزم